VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår for Bruk

Før du bruker dette nettstedet, vennligst les vilkårene for bruk som er angitt nedenfor. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du å være bundet av disse vilkårene for bruk. offersland.net og deres partnere forbeholder seg retten til å revidere bruksbetingelsene når som helst uten varsel og ved å bruke dette nettstedet etter revisjonen av vilkårene for bruk, godtar du å være bundet av slike endringer. Hvis du finner vilkårene for bruk uakseptabelt, må du umiddelbart si opp bruken av dette nettstedet.

1. Ingen Representasjon eller Garanti

1.1 Dokumentene, grafikk og bilder som er publisert på dette Nettstedet, kan inkludere unøyaktigheter eller typografiske feil. I tillegg forbeholder vi oss retten til å endre eller avslutte, uansett, hvilken som helst anledning, tilbudet og informasjonen på dette Nettstedet uten varsel, uten ansvar for deg, enhver annen bruker eller en tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og personvernreglene når som helst uten varsel. Vi forplikter oss ikke til å oppdatere informasjonen på dette Nettstedet. Følgelig I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET GITT "SOM DET ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE -OVERTREDELSE. offersland.net FRASIER SEG EVENTUELLE GARANTIER ANGÅENDE SIKKERHET, PÅLITELIGHET, AKTUALITET OG YTELSE AV DENNE TJENESTEN. offersland.net FRASIER SEG EVENTUELLE GARANTIER FOR ALL INFORMASJON ELLER RÅD SOM ER OPPNÅDD GJENNOM DENNE TJENESTEN. DU FORSTÅR AT DU BRUKER OFFERSLAND.NET ETTER EGET SKJØNN OG RISIKO.

1.2 Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre Nettsteder som er helt uavhengige av dette Nettstedet. Vi gir ingen representasjon eller garanti for nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten, lovligheten, tilgjengeligheten eller autentisiteten av informasjonen eller meninger som finnes på et slikt koblet Nettsted, og enhver kobling til et annet Nettsted skal ikke på noen måte tolkes som en påtegning av oss av dette Nettstedet, eller av produktene eller tjenestene som er beskrevet deri. Videre forstår du at et søk ved hjelp av offersland.net kan produsere søkeresultater og linker til Nettsteder som noen finner vondt, upassende eller støtende. offersland.net vil ikke være ansvarlig for deg under noen omstendigheter for varer, tjenester eller innhold som du anskaffer eller har tilgang til på et tredjeparts nettsted, eller for forhold som direkte eller indirekte angår enhver handling eller passivitet du tar ut fra materiale på Nettstedet offersland.net.

1.3 Brukere av dette Nettstedet bør ikke stole på meninger uttrykt på dette Nettstedet når de foretar forretningsmessige, medisinske, juridiske, økonomiske, personlige eller andre beslutninger. I tillegg støtter vi ikke meninger fra tredjeparter som er uttrykt på tilknyttede nettsteder, og ingen av materialet på offerland.net er ment å utgjøre faglig rådgivning, uansett om virksomheten, medisinsk, juridisk, økonomisk, personlig eller annen, og det er heller ikke ment å erstatte konsultasjon med riktig kvalifisert virksomhet, medisinsk, juridisk, finansiell, personlig eller andre utøvere.

1.4 Du forstår videre at Internettet inneholder ikke redigerte materiale, hvorav noen er seksuelt eksplisitte og kan være støtende for deg. Du har tilgang til dette materialet på egen risiko, for så vidt offersland.net ikke har kontroll over og påtar seg intet ansvar overhodet for slike materialer.

2. Konfidensialitet

Din konfidensielle bruk av dette Nettstedet kan ikke garanteres av oss. Vi skal ikke være ansvarlig for skade som du eller noen person kan lide som følge av brudd på konfidensialitet i forhold til bruken av dette Nettstedet.

3. Skade Begrensninger

3.1 Under ingen omstendigheter vil vi, våre offiserer, ansatte, entreprenører, underleverandører, leverandører, agenter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, etterfølgere eller tildelinger være ansvarlige for noen part for direkte, indirekte eller annet følgeskader for bruk av dette Nettstedet, eller bruk av andre tilknyttede Nettsteder, selv om vi er uttrykkelig informert om muligheten for slikt tap. Begrepet "tap" inkluderer, uten begrensning, juridiske gebyrer, fortapte fortjeneste, avbrudd i virksomheten og tap av programmer eller andre data på ditt håndteringssystem.

Videre vil offersland.net, våre offiserer, ansatte, entreprenører, underleverandører, leverandører, agenter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, etterfølgere eller oppdragsgivere under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuell avbrudd av tjeneste som direkte eller indirekte medfører handlinger av natur eller årsaker utover dens rimelig kontroll inkluderer dette, uten begrensning, regjeringens handlinger, krig, sivile forstyrrelser, branner, flom, stormer eller terrorhandlinger.

4. Eierskap

Alle rettigheter, titler og interesser (inkludert alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter) på dette Nettstedet tilhører oss. I tillegg er navnene, bildene og andre tegn som identifiserer våre produkter og tjenester, våre proprietære merker. Alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter som henvises til på dette Nettstedet tilhører deres respektive eiere.

5. Lisens

5.1 Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i punkt 5.2, skal ingenting på dette Nettstedet tolkes som å gi noen lisens eller rett, uttrykkelig, implisitt eller på annen måte, under noen av våre immaterielle rettigheter eller under tredjeparts immaterielle rettigheter, og ingen del av dette nettstedet kan reproduseres, publiseres, kopieres, overføres eller distribueres i noen form eller på noen måte.

5.2 Du får herved et ikke-eksklusivt, ikke-overførbart, begrenset lisens for å vise, reprodusere, skrive ut og distribuere materiale hentet fra dette Nettstedet, forutsatt at (a) slike materialer bare brukes til informasjonsformål, ikke-kommersielle formål, og (b) deg Ikke fjern eller skjul opphavsretts erklæringen eller andre merknader.

6. Lenker til dette Nettstedet

6.1 Du kan gi koblinger til dette Nettstedet, forutsatt (a) du ikke fjerner eller skjuler opphavsretts erklæringen eller andre merknader på dette Nettstedet, (b) du slutter å gi en link til denne siden hvis du blir bedt om å gjøre det av oss.

6.2 Du må ikke spørre eller bruke dette Nettstedet ved bruk av noe automatisert system uten eksplisitt tillatelse på forhånd av offersland.net.

7. Gjeldende Lover i Tilfelle av Tvist

7.1 Disse Bruksvilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i USA som de gjelder for avtaler som er utført og utelukkende utført deri. Alle tvister som oppstår fra disse bruksbetingelsene skal utelukkende være underlagt USAs jurisdiksjon.

7.2 Du godtar å overholde alle gjeldende lover angående bruken av dette Nettstedet.

8. Ugyldighet

8.1 Disse Bruksvilkårene innlemmes ved hjelp av eventuelle merknader på dette Nettstedet og utgjør hele avtalen med hensyn til din tilgang til og bruk av dette Nettstedet. Enhver bestemmelse av disse bruksvilkårene som bestemmes av en domstol med kompetent jurisdiksjon for å ikke kunne håndheves i noen jurisdiksjon, skal kunne skilles fra disse bruksvilkårene i den jurisdiksjonen uten på noen måte å ugyldiggjøre de gjenværende bestemmelsene i disse bruksvilkårene. Uhåndterlig til enhver bestemmelse i en gitt jurisdiksjon skal ikke gjøre bestemmelsen uhåndterlig i noen annen jurisdiksjon.